#     Real name    Server name
1    Daniel Li    
2    Benjamin Liu    
3    Laris Duqing    
4    Kwansub Song    
5    Leo Lin    
6    Ken Xie    
7    Billy Sun    
8    Chahine Koleejan    
9    Steven Cheng    
10    Gordon Chen    
11    Jack Guo    
12    Zixiang Lei    
13    Kevin Chu    
14    Shengfang Zhou    
15    Hwasoo Kim    
16    Dae Hyun Cho    
17    Amy Song    
18    Eric Zhang    
19    Joseph TJ Choi    
20    Liang Hong    
21    Graeme Parmenter    
22    Jin Luo    
23    Won Joong Lee    
24    Colin Grierson    
25    Matthew Crossman    
26    Ralph Yan    
27    Tim Qin    
28    Daniel Xu    
29    Michael Liu    
30    Rock Guo    
31    Chi Yeung Lui    
32    Cheng Zuo    
33    Shuimu Cao    
34    Culture Guo    
35    Alvin Ng    
36    David Bofinger    
37    James Kaaden    
38    Sylvain Gantois    
39    William Rui    
40    Linda Hu    
41    Haidong Tang    
42    YiLin Lu    
43    Gerard Hua    
44    Xiaoyi Charlie Han    
45    Brendan Hennessy    
46    Thomas Nobes